Finansijski plan (kao deo biznis plana) kod Startup firme

 

 

Finansijski plan (kao deo biznis plana) kod Startup firme

 

Postavljanje finansijskog plana (kao dela biznis plana) za Startup firmu ključno je za privlačenje investitora, kreditiranje od strane Banaka, donošenje odluka o strategijama rasta i razvoja i osiguranje finansijske održivosti poslovanja. Evo koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se postavio jedan finansijski plan za Startup firmu:

 • Prihodi: Definisanje kako će se generisati prihodi. Potrebno je razmotriti prodaju proizvoda/usluga, oglašavanje ili druge modele poslovanja. Predstaviti realna očekivanja u vezi s prodajom u prvih nekoliko godina.
 • Troškovi po kategorijama: Identifikovanje svih troškova koji će se pojaviti, uključujući fiksne i varijabilne troškove. To može obuhvatiti troškove proizvodnje, marketinga, ljudskih resursa, iznajmljivanja prostora, itd.
 • Budžet za marketing: Potrebno je planirati koliko će se sredstava izdvojiti za marketinške aktivnosti. Ovo može uključivati digitalni marketing, oglašavanje, učešće na događajima, promocije i druge marketinške strategije.
 • Projekcije: Potrebno je napraviti finansijske projekcije koje pokrivaju barem prvu godinu, ukoliko se radi biznis plan za sopstvene potrebe, a ukoliko se radi za eksterne finansijere onda se radi na period za koji se traži finansijska podrška, najčešće do 5 godina. Ove projekcije uključuju prihode, troškove, dobit i gubitak, kao i tok gotovine. Potrebno je biti realan u postavci finansijskih projekcija, ali istovremeno i optimističan.
 • Investicije: ako se biznis plan tj. njegov finansijski deo piše za eksterne potrebe, radi dobijanja finansijske podrške, potrebno je jasno prikazati koliko novca nedostaje, koliko novca firma ima da uloži i u kom roku će iskoristiti i vratiti dobijena sredstva. Prikazivanje vremena povrata investicije za investitore je od ključnog značaja.
 • Analiza osetljivosti projekta: potrebno je proanalizirati kako bi se promene u ključnim faktorima (npr. cene, obim prodaje) odrazile na poslovanje firme. Ova analiza može pomoći u identifikaciji rizika i šansi (prilika).
 • Praćenje finansijskog plana: veoma je bitno pratiti svoje finansijske planove mesečno i godišnje. Pregledi će pomoći u praćenju stvarnih rezultata u odnosu na projekcije i pravovremenu reakciju i prilagođavanje planova.
 • Tok gotovine (Cash flow): treba posebno obratiti pažnju na tok gotovine, jer je to ključni faktor za održivost Startup firme. Obratiti pažnju na prilive i odlive gotovine kako bi se izbegao problem likvidnosti.
 • Transparentnost i jasnost: potrebno je biti transparentan i jasan u prezentaciji finansijskog plana. Investitori i zainteresovane strane cene kada su informacije lako razumljive i pregledne.
 • Konsultacije i pregled: potrebno je konsultovati se sa finansijskim stručnjacima ili mentorima. Dobijanje povratnih informacija može pomoći u korekciji finansijskog plana, što je kod Startup firmi veoma bitno.
 • Prilagođavanje:Finansijski plan treba biti dinamičan i podložan promenama. Prilagođavanje je neophodno u skladu sa razvojem poslovanja Startup firme.